Definiții | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
ARTICOLUL 1
Definiții

În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) Comisia de agreare - comisia constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru realizarea procedurilor de agreare a practicienilor în insolventă, în vederea susținerii și desemnării acestora în procedurile de insolvență;

b) comisiile de selecție - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru selecția practicienilor agreați, în vederea susținerii desemnării acestora în procedurile de insolvență;

c) comisiile de soluționare a plângerilor prealabile - comisiile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru soluționarea plângerilor prealabile formulate de practicienii în insolvență descalificați sau respinși, după caz;

d) agrearea practicienilor în insolvență - activitatea realizată de Comisia de agreare pentru verificarea ofertelor depuse de practicienii în insolvență, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul ordin;

e) selectarea practicienilor în insolvență - activitatea realizată de comisiile de selecție în derularea procedurii de selecție a practicienilor în insolvență agreați, prin analizarea și stabilirea rezultatului selecției ofertelor depuse de către aceștia, în funcție de criteriile stabilite prin prezentul ordin, pentru susținerea desemnării de către organele fiscale centrale, în procedurile de insolvență în care acestea au calitatea de creditori;

f) ofertant - entitatea care își desfășoară activitatea sub una dintre următoarele forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență: cabinet individual, cabinete asociate, societăți civile profesionale cu răspundere limitată (SPRL), întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată (IPURL), precum și consorțiul format prin acordul a două forme de exercitare a profesiei de practician în insolvență;

g) evidența practicienilor în insolvență - reprezintă lista practicienilor în insolvență înregistrați în evidența Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, denumită în continuare UNPIR, actualizată lunar și transmisă către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Definiții
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
;
se încarcă...