Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 7 -
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat

În vederea participării la selecția debitoarei. declar/declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, că înțelegem să alocăm în vederea instrumentării Dosarului nr........... aflat pe rolul Tribunalului, pentru debitorul.......... un număr de.......... persoane calificate cu studii superioare de lungă durată, cu care avem contract de muncă sau pentru prestarea de servicii în domeniul desfășurării activității procedurii insolvenței, a cărui valabilitate să fie de cel puțin un an de la data depunerii ofertei. Personalul alocat este alcătuit din următoarele persoane: Numele și prenumele Calificarea

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Numele și prenumele reprezentantului legal al ofertantului,
. . . . . . . . . .
Semnătura
în calitate de . . . . . . . . . .,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...