DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6 -
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul penal, declarăm pe propria răspundere că nu ne aflăm în situația de incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul........... (Se va menționa debitorul la care urmează să fie numit).

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,
(semnătura)
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
. . . . . . . . . .
(denumirea/numele ofertantului)

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...