DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 9 -
DECIZIE
privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență

Comisia de selecție a practicienilor în insolvență constituită la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală/organului fiscal, în baza prevederilor din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea organizării procedurii de selecție a practicianului în insolvență pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență deschisă pentru debitorul , a analizat ofertele depuse de practicienii în insolvență și a stabilit următoarele:

I. Ca urmare a invitației de participare din data de ., pentru depunerea ofertelor în vederea desemnării practicianului în insolvență în Dosarul nr. ./ ., aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., ce are ca obiect insolvența debitorului . . , au fost depuse oferte de practicienii în insolvență, după cum urmează:

1. . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . , CIF . . . . . . . . . . . .

II. Ca urmare a analizei ofertelor depuse, s-au constatat următoarele:

a) Ofertele depuse de ofertanții menționați la pct. I care îndeplinesc condițiile legale și au fost calificate sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea ofertantului CIF

b) Ofertele depuse de ofertanții menționați la pct. I care nu îndeplinesc condițiile legale și au fost descalificate sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea ofertantului CIF Temeiul legal de descalificare Motivul descalificării

III. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019, Comisia a declarat câștigătoare oferta depusă de . . . . . . . . . ., cu onorariul lunar de . . . . . . . . . . lei și onorariu de succes . . . . . . . . . .%, aceasta întrunind cel mai mare punctaj.

Președintele Comisiei de selecție,
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...