ANUNȚ | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
ANUNȚ

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează procedura de verificare a cerințelor în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență.

Practicienii în insolvență interesați de participarea la această procedură pot depune, până cel târziu la data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., dosarele de participare la Agenția Națională de Administrare Fiscală, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, Registratura generală, pentru Direcția generală juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentație în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum și mențiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de selecție a practicienilor în insolvență".

Documentația de participare la procedura de selecție este cea prevăzută în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de . . . . . . . . . . (zi, lună, an), ora . . . . . . . . . ., la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Președintele Comisiei de agregare,
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...