ANEXA Nr 3 | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 3

Antet

Comisia de agreare a practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală

Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

DECIZIA
privind rezultatul procedurii de agreare

Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,

Comisia de agreare d e c i d e:

Art. 1. -

Se aprobă Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 2. -

Descalifică solicitările de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de . . . . . . . . . ., prevăzuți în anexa nr. 2 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

Art. 3. -

Respinge ca tardiv depuse solicitările de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de . . . . . . . . . ., prevăzuți în anexa nr. 3 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. -

Ofertanții descalificați sau respinși au posibilitatea contestării în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de agreare,
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...