Parlamentul României

Legea nr. 308/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 291/2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 12 iunie 2001.

În vigoare de la 12 iunie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 291 din 29 decembrie 2000 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și funcționarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind organizarea și funcționarea unor ministere"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Ministerul Administrației Publice, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, iar Ministerul Funcției Publice se desființează.

(2) Ministerul Administrației Publice asigură realizarea strategiei și programului de guvernare în domeniul administrației publice locale și monitorizează elaborarea și aplicarea programelor de reformă de către ministere și celelalte autorități publice centrale."

3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"

(2) În subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor municipale, orășenești și comunale, precum și ale sectoarelor municipiului București se organizează servicii publice comunitare de evidență a persoanelor. Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor asigură coordonarea și controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare."

4. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

(2) În subordinea consiliilor locale și județene se organizează servicii publice comunitare pentru situații de urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, organ de specialitate al administrației publice centrale, asigură coordonarea și controlul metodologic al acestor servicii publice comunitare."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

București, 7 iunie 2001.

Nr. 308.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...