Revista Romana de Drept Privat (Universul Juridic) nr. 4/2018

Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal1/L'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques dans la procedure penale/Cancellation of documents and annulment of acts in criminal proceedings
de Irina Kuglay, Laura Toma-Dăuceanu, Andra-Roxana Trandafir

01 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Proc. drd. IRINA KUGLAY;

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Asist. univ. dr. LAURA TOMA-DĂUCEANU

Facultatea de Drept, Universitatea din București

Lector univ. dr. ANDRA-ROXANA TRANDAFIR

Facultatea de Drept, Universitatea din București

ABSTRACT

L'article examine deux categories de mesures frequemment decidees dans les procedures penales: l'annuellement des documents et l'annulation des actes juridiques. À partir des plus diverses solutions jurisprudentielles, les delimitations entre la nature et le contenu de ces deux mesures sont formulees ayant comme fondement la principale distinction - celle entre le document comme instrumentum probationis et acte comme negotium iuris. En tout premier lieu on decide les conditions dans lesquelles on peut ordonner l'annuellement des documents faux dans la procedure penale - comme mesure qui depend exclusivement de la nature penale du proces -, ainsi que la relation entre une telle mesure et les actes qui forment l'objet de l'action penale. L'article traite, ensuite, de maniere detaillee, sur la question de l'annulation des actes juridiques, dans les conditions où, dans la procedure penale, on ne peut joindre a l'action penale qu'une action civile delictuelle; les auteurs referent a l'institution de retablir la situation anterieure et debattent, en detaillant du point de vue theorique et en parcourant une riche jurisprudence penale, la possibilite de l'assimilation, conformement aux dispositions processuelles penales, de la sanction de nullite des actes juridiques avec une forme de retablissement de la situation anterieure. Sans promouvoir des certitudes, l'etude met en evidence non seulement la necessite de clarifications doctrinales, mais aussi celle d'une intervention legislative.

Mots-cles: annuellement du document; annulation de l'acte juridique; nullite absolue; nullite relative; action civile dans la procedure penale; action civile delictuelle; retablir la situation anterieure.

ABSTRACT

The article analyses two categories of measures frequently ordered in criminal proceedings: cancellation of documents and annulment of acts. Starting from the most diverse jurisprudential solutions, boundaries between the nature and the content of the two measures are formulated, based on the main distinction - between the act as instrumentum probationis and the act as negotium iuris. First, the conditions for ordering the cancellation of false documents in criminal proceedings are established - as a measure exclusively related to the criminal side of the proceeding -, as well as the relation between such measure and the facts subject to the criminal proceedings. The article then deals in detail with the issue of the annulment of acts, given that, in the criminal proceedings, the criminal action can only be joined by a civil action for tort liability; the authors refer to the institution of restoration of the previous situation and discuss, by detailing theoretically and going through a rich criminal case law, the possibility of assimilation, within the meaning of the criminal procedural provisions, of the sanction of the nullity of acts with a form of restoration of the previous situation. Without presenting certainties, the article highlights not only the need for doctrinal clarifications, but also for a legislative intervention.

Keywords: cancellation of the document; annulment of the act; absolute nullity; relative nullity; civil action in criminal proceedings; civil action for tort liability; restoration of the previous situation.

În practica instanțelor penale am constatat numeroase inconsecvențe în rezolvarea unor probleme care țin fie de acțiunea civilă, accesorie celei penale, fie de instituții care, deși complementare acțiunii penale, sunt tratate în mod artificial tot în cadrul acțiunii civile, din cauza aparentei lor asemănări cu instituții de drept civil.

Înscrisurile constatate false în cadrul procesului penal și actele juridice încheiate prin comiterea infracțiunilor cercetate în procesul penal sunt două dintre aceste categorii.

Cum nici doctrina, mai veche sau mai nouă, nu s-a preocupat în mod special de acestea, încercăm să lămurim în cadrul articolului care este semnificația, în cadrul procesului penal, a celor două măsuri anunțate în titlu (desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice), care este natura lor, prin ce se diferențiază între ele și în ce măsură ține fiecare dintre ele de rezolvarea acțiunii civile sau a celei penale în cadrul procesului penal.

Pentru fiecare demers teoretic am recurs la numeroase soluții ale jurisprudenței, chiar dacă la unele numai pentru a ne îndoi de corectitudinea lor.

Încercând să lămurim aceste aspecte, urmează să efectuăm, într-o primă etapă, câteva clarificări terminologice (I), care să ne permită să analizăm în detaliu aspectele privind desființarea înscrisurilor (II) și restabilirea situației anterioare (prin desființarea unui înscris sau anularea unui act juridic) (III), urmând ca în final să formulăm câteva concluzii generale (IV).

I. Clarificări terminologice

Problemele pe care ne-am propus să le tratăm în această lucrare vin în bună măsură și din faptul că în practica organelor judiciare penale nu se acordă suficientă atenție terminologiei folosite pentru diferite instituții; consecințele acestui fapt nu sunt numai la nivel formal, întrucât, așa cum vom arăta, utilizarea improprie sau inconsecventă a unor noțiuni sporește confuzia și în ceea ce privește conținutul instituțiilor pe care acestea le desemnează. Noțiunile relevante pentru prezentul articol sunt, în principal, cele de "act juridic" și "înscris" (1), precum și cele de "desființare" și "anulare" (2).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...