Legestart nr. 5/2019

Taxele de moștenire după modificările la legea cadastrului
de Eugen Staicu

30 mai 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Din noutățile survenite în lege semnalăm aspectele ce țin de plata taxelor notariale la moșteniri, în cazul proprietăților imobiliare care fac obiectul înregistrării sistematice de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Legea nr. 105/2019 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative este în vigoare de la 23 mai 2019 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 392/2019.

Certificatele de moștenitor

- Tarifele și încasările aferente serviciilor și produselor furnizate de Agenția Națională și instituțiile subordonate nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.

- Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenția Națională din veniturile proprii, în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, cu condiția respectării termenelor maximale de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, cu respectarea prevederilor Codului fiscal referitoare la plata TVA.

- Sumelor achitate de Agenția Națională pentru plata certificatelor de moștenitor, pentru situațiile de mai sus, li se adaugă taxa pe valoarea adăugată, dispoziție aplicabilă tuturor certificatelor de moștenitor întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, indiferent de data eliberării acestora, de către notarii publici care întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...