Guvernul României

Hotărârea nr. 322/2019 pentru modificarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 1 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Participanții la acțiunile interne beneficiază de o alocație zilnică de masă în cuantum de până la 52 lei/persoană."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Participanții la acțiunile internaționale organizate în țară, respectiv congrese, conferințe, schimburi bilaterale și multilaterale, întâlniri oficiale pe problemele tineretului și alte acțiuni similare, beneficiază de o alocație zilnică de masă, stabilită în funcție de organizatorul acțiunii, astfel:

a) până la 59 lei - la acțiunile organizate de structurile asociative de tineret;

b) până la 65 lei - la acțiunile organizate de direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București;

c) până la 78 lei - la acțiunile organizate de Ministerul Tineretului și Sportului."

Art. II. -

În titlu și în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret, cu modificările ulterioare, denumirea "Autoritatea Națională pentru Tineret" se va înlocui cu denumirea "Ministerul Tineretului și Sportului".

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul tineretului și sportului,
Remus Munteanu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 23 mai 2019.

Nr. 322.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...