DECLARAȚIE | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la normele metodologice -
DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., deținător/deținătoare a BI/CI seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de tânăr beneficiar,

declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare în cadrul Programului și nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu același angajator cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Data . . . . . . . . . .
Semnătură tânăr beneficiar . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CERERE de înscriere în Program
DECLARAȚIE
DECLARAȚIE
REGISTRUL UNIC pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
;
se încarcă...