DECLARAȚIE | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la normele metodologice -
DECLARAȚIE

Angajatorul fermier1.........., cu sediul în localitatea.........., județul.........., înscris/înscrisă la registrul comerțului cu nr..........., CUI.........., cod CAEN..........2, cont bancar/trezorerie deschis la.........., reprezentat de domnul/doamna.........., domiciliat/domiciliată în localitatea.........., județul.........., str........... nr..........., deținător/deținătoare a BI/CI seria.......... nr..........., eliberat/eliberată la data de.........., CNP.........., în calitate de.......... (împuternicit/reprezentant legal/administrator), declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu am mai beneficiat anterior de un alt sprijin la încheierea unui contract individual de muncă pentru prima angajare și/sau nu am mai avut încheiat un contract individual de muncă cu aceiași angajați cu cel puțin 12 luni înaintea angajării prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară, aprobat prin Legea nr. 336/2018, și nu am depus alte cereri de sprijin în cadrul Programului pentru același angajat, tânăr beneficiar, pe raza teritorială a altui județ.

1 Se menționează denumirea conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

2 Desfășoară activități în agricultură, acvacultură și/sau industrie alimentară.

Mă oblig să mențin angajații prin Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară timp de minimum 12 luni de la încheierea contractului individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Mă oblig să păstrez numărul locurilor de muncă existente la data accesării Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industrie alimentară și numărul locurilor de muncă create prin program.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Data . . . . . . . . . .
Semnătură angajator fermier . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară, din 29.05.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CERERE de înscriere în Program
DECLARAȚIE
DECLARAȚIE
REGISTRUL UNIC pentru accesarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar lunar
;
se încarcă...