Guvernul României

Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 26 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Acțiunile de control financiar de gestiune nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se continuă potrivit prevederilor legale în vigoare la data inițierii lor.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare și exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 24 aprilie 1992.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu

București, 27 noiembrie 2012.

Nr. 1.151.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...