Art 7 Organizarea controlului financiar de gestiune | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea controlului financiar de gestiune -
Art. 7. -

(1) Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în baza unor programe de activitate anuale, trimestriale și lunare, întocmite de către personalul cu atribuții de control financiar de gestiune și aprobate de conducătorul operatorului economic.

(2) Programele de activitate se elaborează, în principal, pe baza următoarelor criterii:

a) solicitarea conducerii operatorului economic;

b) rezultatele analizei de risc cu privire la activitățile specifice și impactul financiar al acestora;

c) rezultatele controalelor anterioare;

d) perioada de la precedenta verificare de aceeași natură și cu aceleași obiective și până la împlinirea termenului de prescripție.

(3) Programul de activitate cuprinde subunitățile din structura operatorului economic, gestiunile și activitățile operatorului economic ce urmează a fi controlate, obiectivele, perioada controlată și cea stabilită pentru efectuarea acesteia.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 4 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 5 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 6 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 7 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 8 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 9 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 10 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 11 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 12 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 13 Realizarea controlului financiar de gestiune
;
se încarcă...