Art 12 Realizarea controlului financiar de gestiune | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Realizarea controlului financiar de gestiune -
Art. 12. -

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează de către persoane cu studii superioare economice și cu o vechime efectivă în domeniu de minimum doi ani.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), personalul cu studii medii și cel cu studii superioare economice și cu vechime efectivă mai mică de doi ani, încadrat cu atribuții de control financiar de gestiune la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își desfășoară în continuare activitatea.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, pentru exercitarea controlului financiar de gestiune pot fi încadrate doar persoane care au studii superioare economice.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune din 27.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 4 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 5 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 6 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 7 Organizarea controlului financiar de gestiune
Art 8 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 9 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 10 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 11 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 12 Realizarea controlului financiar de gestiune
Art 13 Realizarea controlului financiar de gestiune
;
se încarcă...