Parlamentul României

Legea nr. 552/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 octombrie 2001 până la 04 octombrie 2015, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 20/2014.
Abrogat temporar de la data 20 decembrie 2006 până la data 02 ianuarie 2009 de Ordonanță de urgență 101/2006
Repus în vigoare la data 03 ianuarie 2009 prin Lege 308/2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatele (4) și (6) vor avea următorul cuprins:

"

(4) Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie va derula, în numele Ministerului Industriei și Resurselor, activitățile legate de exercitarea calității de acționar al statului la societățile și companiile naționale și la celelalte societăți comerciale din portofoliul acestuia, în limitele competențelor aprobate, în conformitate cu prevederile legale.

................................................................................

(6) Salarizarea și alte drepturi ale personalului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie se fac prin ordin al ministrului industriei și resurselor în conformitate cu prevederile legale aplicabile instituțiilor cu venituri extrabugetare implicate în procesul de privatizare, cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispozițiilor legale, urmărindu-se eficientizarea activității prin calitate și stabilitate."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Finanțarea organizării și funcționării Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și a activităților sale legate de privatizare se face din venituri extrabugetare încasate din vânzarea acțiunilor emise de societățile și companiile naționale și de celelalte societăți comerciale la care Ministerul Industriei și Resurselor, în calitate de reprezentant al statului, își exercită drepturile ce decurg din calitatea de acționar și din dividendele realizate de acestea, cuvenite Ministerului Industriei și Resurselor, inclusiv cele realizate în anul 2000 și nevărsate până la data prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 august 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 17 octombrie 2001.

Nr. 552.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...