Parlamentul României

Legea nr. 568/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 octombrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă
persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive
politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive
politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care
au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin
forță a regimului comunist instaurat în România"

2. La articolul 1 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

"

(2) Se recunoaște calitatea de luptător anticomunist și persoanelor din rezistența armată care au participat la acțiuni de împotrivire cu arma și de răsturnare prin forță a regimului comunist în perioada 6 martie 1945-august 1964."

3. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) susținerea sau aplicarea principiilor democrației și a pluralismului politic;"

4. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

"

c1) acțiunea de împotrivire cu arma și răsturnare prin forță a regimului comunist;"

5. La articolul 2 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, recunoașterea și respectarea drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale;"

6. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni împotriva umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel."

7. La articolul 3, litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) deportarea în străinătate, după 23 august 1944, pentru motive politice;"

8. La articolul 3, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

"

f) exmatricularea din școli, licee și facultăți."

9. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Se înființează Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, denumită în continuare Comisie, cu sediul în București, la Ministerul Justiției, compusă din:"

10. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de soțul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

11. La articolul 7, partea introductivă și literele c) și e) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Persoanele care au calitatea de luptător în rezistența anticomunistă, precum și cele din rezistența armată care au participat la acțiuni de împotrivire cu arma și de răsturnare prin forță a regimului comunist beneficiază de:

................................................................................

c) acordarea de ordine și medalii prevăzute de legislația în vigoare;

................................................................................

e) orice alte drepturi prevăzute în legi speciale."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 19 octombrie 2001.

Nr. 568.

;
se încarcă...