Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice centralizată

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea de a reduce pierderile nejustificate și de a echilibra raportul dintre veniturile alocate sistemului de sănătate și cheltuielile efective făcute pentru achiziția de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto, prin obținerea unor produse de calitate la prețuri cât mai mici,

luând în considerare:

- necesitatea transformării într-un timp scurt a Ministerului Sănătății într-un integrator al derulării procedurilor de achiziție de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto necesare unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță pentru desfășurarea activității medicale pentru anul 2013;

- faptul că sistemul de achiziții centralizate este folosit de mai multe state din Europa care au obținut reduceri de prețuri consistente, de aproximativ 10-30%.

În cazul în care nu se va recurge la organizarea achizițiilor publice printr-un sistem centralizat care să asigure folosirea eficientă și cu maximă responsabilitate a resurselor financiare alocate, consecințele negative asupra pacienților vor deveni evidente prin scăderea calității serviciilor medicale și insatisfacția declarată a acestora față de sistemul medical.

Având în vedere că acestea reprezintă elemente ce vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență

Se desemnează Ministerul Sănătății ca fiind unitate de achiziții publice centralizată.

Art. 2. -

(1) Unitatea de achiziții publice centralizată prevăzută la art. 1 încheie acorduri-cadru în numele și pentru unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății și rețeaua autorităților administrației publice locale. Modificări (1)

(2) În baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de achiziții publice centralizată, unitățile sanitare publice încheie și derulează contracte subsecvente, cu avizul Ministerului Sănătății. Modificări (1)

(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică achizițiilor a căror sursă de finanțare este asigurată din fonduri alocate de autoritățile administrației publice locale, donații, sponsorizări și fonduri din proiecte cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă.

(4) La solicitarea ministerelor sau a instituțiilor publice cu rețea sanitară proprie pot fi incluse în acest sistem centralizat și unitățile sanitare publice cu paturi din subordinea acestora.

Art. 3. -

(1) Unitatea de achiziții publice centralizată încheie acorduri-cadru pentru achiziția centralizată la nivel național de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto.

(2) Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate se aprobă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului sănătății și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Referințe (1)

(3) Atribuirea acordurilor-cadru de către unitatea de achiziții publice centralizată nu necesită dovedirea existenței sumelor necesare efectuării plăților.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Unitatea de achiziții publice centralizată efectuează achiziții la nivel național începând cu a 10-a zi de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Până la finalizarea implementării la nivel național a sistemului centralizat de achiziții de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto, Ministerul Sănătății poate aproba, în semestrul I al anului 2013, prin excepție, desfășurarea de achiziții de către unitățile sanitare publice. Jurisprudență

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru implementarea unui sistem centralizat la nivel național de achiziționare de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru parcul auto, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății emite norme metodologice.

(2) Normele metodologice menționate la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Raed Arafat
Ministrul administrației și internelor,
Mircea Dușa
Ministrul delegat pentru administrație,
Radu Stroe
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 20 noiembrie 2012.

Nr. 71.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...