ROMÂNIA: MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ȘI FINANCIARE -
Tabelul 2. România: Performanțe în cadrul celei de-a cincea evaluări

Măsura Data vizată Comentariu
Acțiuni prealabile
1. Aprobarea unei foi de parcurs pentru dereglementarea prețurilor la gaze conform celor specificate în MPEF

2. Aprobarea de către Guvern a unui memorandum de anulare a penalităților aferente arieratelor pe care le are CFR la Electrica și a unei ordonanțe de urgență de acordare a unui împrumut-punte destinat achitării arieratelor CFR Infrastructură către furnizorii privați de energie

Criterii cantitative de performanță
1. Plafon active externe nete
2. Plafonul soldului total al bugetului general consolidat
3. Limita arieratelor interne ale bugetului de stat și sistemului asigurărilor sociale
4. Limita garanțiilor bugetului general consolidat
5. Neacumularea de arierate externe la plată

Ținte cantitative indicative
1. Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat
2. Plafonul soldului operațional al principalelor ÎS
3. Limita stocului de arierate la ÎS
4. Limita stocului de arierate ale autorităților locale

Interval de consultare pe inflație
Interval interior
Interval exterior

Criterii de referință structurale
1. Realizarea reformelor la ÎS cuprinzând (i) desemnarea consultanților juridici pentru privatizarea CFR Marfă, TAROM, Transelectrica, Transgaz, Romgaz; (ii) elaborarea de planuri de acțiune pentru restul ÎS de la nivel central; (iii) elaborarea de mecanisme care să faciliteze restructurarea și securitizarea arieratelor ÎS

2. Finalizarea unei analize cuprinzătoare a portofoliului de investiții existent, în care să se stabilească prioritatea și să se evalueze proiectele existente, în vederea concentrării pe acele proiecte a căror finanțare poate fi asigurată integral, examinarea viabilității proiectelor vechi, a celor cu prioritate redusă și a celor neviabile, în vederea întreruperii lor, și producerea unui raport final și a unui plan de acțiune

3. Elaborarea de amendamente comprehensive la legislația din domeniul sanitar care să soluționeze deficiențele bugetare ce persistă în acest sector și să asigure servicii sanitare de calitate1

4. Desemnarea consultanților de tranzacție pentru grupul 2 și a consultantului juridic pentru grupul 3, conform celor prevăzute în MPEF

5. O majorare de 5% a prețului la electricitate pentru consumatorii industriali și casnici

Criterii structurale noi
1. Lansarea licitației pentru asigurarea programului software care să integreze sistemul de raportare contabilă cu sistemul de plăți al trezoreriei
2. Organizarea de IPO pentru acțiunile deținute de stat la Romgaz și Hidroelectrica

31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 201231 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 2012
31 martie 201231 martie 2012
31 martie 201215 iulie 2011

30 septembrie 2011


31 decembrie 201115 februarie 2012


30 iunie 2012
30 iunie 2012


15 octombrie 2012

Îndeplinit
Îndeplinit
Neîndeplinit
Îndeplinit
ÎndeplinitÎndeplinit
Îndeplinit
Îndeplinit
NeîndeplinitÎndeplinit
ÎndeplinitÎndeplinit

Îndeplinit

Reprogramat pentru
30 iunie 2012


Îndeplinit

1 Legislația din domeniul sanitar este în curs de revizuire pentru a încerca să rezolve mai bine lipsa controalelor financiare și a nivelului corespunzător al finanțării în sectorul sanitar. Vor fi reanalizate și prevederile privind asigurarea privată pentru unele beneficii din pachetul de bază.

Acesta este un fragment din Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012, prin care se modifică și se completează Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Scrisoare:
Tabelul 1 România: Ținte cantitative în cadrul Programului
Tabelul 2 România: Performanțe în cadrul celei de a cincea evaluări
;
se încarcă...