ROMÂNIA: MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ȘI FINANCIARE -
Tabelul 1. România: Ținte cantitative în cadrul Programului

2010 2011 2012
decembrie realizat martie realizat iunie realizat septembrie realizat decembrie realizat martie program martie preliminar iunie program septembrie program decembrie indicativ
I. Criterii cantitative de performanță
1. Plafonul variației cumulate a activelor externe nete (milioane euro)1/2
2. Plafonul soldului cumulat al bugetului general consolidat (milioane lei)3
3. Limita stocului arieratelor bugetului de stat și sistemului de asigurări sociale
(miliarde lei)
4. Limita garanțiilor bugetului general consolidat emise de la finele lui 2008 (valoare nominală, în miliarde lei)

II. Criterii de performanță permanente
5. Neacumularea de arierate la datoria externă

III. Consultări pe inflație
6. Rata inflației la 12 luni în prețuri de consum
Interval exterior (limita superioară) Interval interior (limita superioară) Punct central
Interval interior (limita inferioară) Interval exterior (limita inferioară)

IV. Ținte orientative
7. Limita cheltuielilor primare curente ale bugetului general consolidat (exclusiv fonduri UE și asistență socială, milioane lei)
8. Plafonul soldului operațional (venituri fără impozite și dobânzi), exclusiv subvențiile, pentru ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei)4

9. Limita stocului de arierate al ÎS principale (definite în MTÎ) (miliarde lei)

10. Limita stocului arieratelor bugetelor locale (miliarde lei)
11. Limita execuției Programului PNDI (milioane lei)4

20.026
-33.621
0,19

7,6
0
-
-
7,9
-
-131.938

-6,8


17,9

0,91
-

119
-5.254
0,15

8,1
0
-
-
8,0
-
-30.670

-0,7


19,2

0,82
-

1.896
-11.260
0,11

6,0
0
-
-
8,0
-
-62.578

-1,8


19,7

0,81
-

292,8
-13.685
0,10

5,8
0
-
-
3,5
-
-94.133

-2,4


18,5

0,82
-

-457
-23.837
0,09

6,5
0
-
-
3,1
-
-128.317

-2,0


14,9

0,75
-

533
-4.550
0,08

14,0
0
4,1
3,1
2,1
1,1
0,132.000

-1,5


17,0

0,70
200

1.696
-3.454
0,12

7,0
0
-
-
2,4
-
-30.910

-0,4


16,2

0,79
66

250
-7.000
0,06

14,0
0
4,4
3,4
2,4
1,4
0,464.800

-2,2


15,0

0,50
400

250
-9.700
0,04

14,0
0
5,9
4,9
3,9
2,9
1,999.000

-2,7


12,5

0,45
700

450
-14.660
0,02

14,0
0
5,2
4,2
3,2
2,2
1,2133.700

-3,2


9,0

0,30
1.000

1 Cifra aferentă lunii decembrie 2010 reprezintă stocul.

2 Ținta pentru martie este ajustată în sus cu 532 de milioane euro pentru a reflecta plasamentul peste nivelul anticipat al obligațiunilor în euro.

3 Cifre cumulate pe parcursul anului calendaristic (de exemplu, cifra pentru martie 2011 este cumulativă de la 1 ianuarie 2011). Ținta pentru martie este ajustată cu 1.450 milioane RON la 4.550 milioane RON pentru cheltuieli de capital.

4 Cifre cumulate în cursul anului calendaristic (de exemplu, cifra pentru martie 2012 este cumulativă de la 1 ianuarie 2012).

Acesta este un fragment din Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012, prin care se modifică și se completează Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Scrisoare:
Tabelul 1 România: Ținte cantitative în cadrul Programului
Tabelul 2 România: Performanțe în cadrul celei de a cincea evaluări
;
se încarcă...