ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENȚIE

București, 8 iunie 2012

Doamnei Christine Lagarde
Director general
Fondul Monetar Internațional
Washington, DC, 20431
S.U.A.

Stimată doamnă Lagarde:

1. Autoritățile din România își reafirmă angajamentul față de programul economic susținut de Fondul Monetar Internațional (FMI), Uniunea Europeană (UE) și de Banca Mondială (BM). Performanțele realizate până în acest moment continuă să fie semnificative. Am îndeplinit toate criteriile de performanță stabilite pentru cea de-a cincea evaluare a programului, cu o singură excepție, și am avansat pe o agendă structurală cuprinzătoare și dificilă. Deși mai sunt încă necesare progrese în anumite domenii, suntem determinați să întreprindem acțiunile suplimentare descrise în Memorandumul atașat privind politicile economice și financiare (MPEF). În pofida tulburărilor din zona euro, rezultatele obținute de noi în ceea ce privește stabilizarea și reforma economică încep să dea roade, creșterea economică revenind în anul 2011 și fiind proiectată să continue în anul 2012. Redresarea rămâne vulnerabilă în fața dificultăților de pe piețele financiare internaționale, ce impun continuarea implementării cu fermitate a politicilor și menținerea rezervelor fiscale, monetare și financiare pentru a ne asigura protecția față de riscuri.

2. Rezultatele noastre în ceea ce privește țintele cantitative și agenda reformelor structurale pentru cea de-a cincea evaluare au fost puternice (MPEF - Tabelele 1 și 2).

- Criterii de performanță cantitative și ținte indicative. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanță cantitative stabilite pentru finele lunii martie 2012, cu excepția unuia. Criteriul de performanță (CP) privind arieratele bugetului de stat a fost depășit cu o marjă mică. Au fost îndeplinite toate țintele indicative, cu excepția plafonului impus la stocul de arierate la nivelul autorităților locale. Se iau măsuri corective pentru reducerea arieratelor, descrise în MPEF atașat (¶5). Inflația s-a menținut în intervalul interior al mecanismului de consultare pe inflație.

- Criterii structurale de referință. Am înregistrat progrese în realizarea criteriilor de referință structurale, dar în câteva domenii se impun eforturi sporite. Am finalizat acțiunile incluse în criteriul de referință structural stabilit pentru data de 15 iulie 2011, prin semnarea, la mijlocul lunii iunie 2012, a unui contract cu un consultant juridic și de tranzacție pentru privatizarea CFR Marfă. Am realizat de asemenea criteriul de referință structural privind analiza cuprinzătoare a portofoliului de investiții (din 30 septembrie 2011), prin includerea în acest portofoliu a proiectelor autorităților locale ce sunt cofinanțate de la bugetul statului. A fost îndeplinit și criteriul de referință structural privind desemnarea consultanților juridici și de tranzacție pentru privatizarea întreprinderilor de stat (ÎS), stabilit pentru 15 februarie 2012. Pentru a permite o mai bună consultare publică în procesul de elaborare a reformei cuprinzătoare a sectorului sanitar, solicităm reprogramarea datei de îndeplinire a criteriului structural de referință privind elaborarea proiectului de lege a sănătății de la 31 decembrie 2011 la 30 iunie 2012, pentru a dispune de timp suficient pentru consultarea tuturor părților interesate.

3. În cadrul documentului MPEF atașat, evidențiem planurile de a continua să înaintăm pe calea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în programul macroeconomic. Având în vedere performanța semnificativă realizată de noi în cadrul programului susținut de FMI și UE, Guvernul României și Banca Națională a României (BNR) solicită o derogare pentru criteriul de performanță neîndeplinit și finalizarea celei de-a cincea evaluări. Intenția noastră este de a continua să tratăm acest acord ca pe un acord de tip preventiv.

4. Programul va fi în continuare monitorizat prin evaluări trimestriale, acțiuni prealabile, criterii de performanță cantitative și ținte indicative, precum și criterii structurale de referință. Propunem modificări la criteriile de performanță cantitative de la 30 iunie 2012 și stabilirea acestor criterii pentru 30 septembrie 2012 conform MPEF atașat. Modificările constau în modificarea ajustorului pentru criteriul de performanță privind activele externe nete (AEN) și a plafonului soldului total al bugetului general consolidat [descrise în memorandumul tehnic de înțelegere (MTÎ)]. După cum se explică în MPEF, propunem de asemenea două noi criterii structurale de referință și două acțiuni prealabile pentru măsurarea progreselor înregistrate în cadrul programului (MPEF Tabelul 2). În memorandumul tehnic de înțelegere (MTÎ) este explicat modul de măsurare a țintelor programului.

5. Considerăm că politicile prevăzute în scrisorile din 10 martie 2011, 9 iunie 2011, 14 septembrie 2011, 2 decembrie 2011, 28 februarie 2012 și în această scrisoare sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor programului nostru economic. Suntem pregătiți să luăm măsurile suplimentare ce se impun pentru a asigura realizarea acestor obiective. Ne vom consulta cu FMI și Comisia Europeană (CE) înainte de a modifica măsurile incluse în această scrisoare și MPEF atașat sau de a adopta noi măsuri care s-ar abate de la scopurile programului și vom pune la dispoziția FMI și a Comisiei Europene (CE) informațiile necesare în vederea monitorizării programului.

6. Acordăm permisiunea noastră FMI și CE pentru publicarea Scrisorii de intenție și a anexelor la aceasta, precum și a rapoartelor echipei aferente. Scrisoarea este transmisă în copie domnului Olli Rehn.

Cu stimă,
Florin Georgescu Mugur Constantin Isărescu,
viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice
guvernatorul Băncii Naționale a României

Acesta este un fragment din Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 22 iunie 2012, prin care se modifică și se completează Scrisoarea de intenție semnată de autoritățile române la București la 28 februarie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internațional din 21 martie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Scrisoare:
ROMÂNIA: SCRISOARE DE INTENȚIE
ROMÂNIA: MEMORANDUM DE POLITICI ECONOMICE ȘI FINANCIARE
;
se încarcă...