Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS

Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2.849/2012 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 pentru implementarea Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 16 noiembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
Numărul de referință al programului (CCI): 2007RO051PO001
CONDIȚII SPECIFICE
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
DE TIP GRANT
NR. 116
"Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii - Regiunea Nord Est"
AXA PRIORITARĂ 6
"Promovarea incluziunii sociale"
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.2
"Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"
Noiembrie 2012

1. INTRODUCERE

Acest document cuprinde Condițiile Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116 "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii".

Informațiile generale privind

- documentele programatice;

- eligibilitatea proiectelor, solicitanților și partenerilor acestora;

- eligibilitatea cheltuielilor;

- completarea și transmiterea unei cereri de finanțare;

- evaluarea și selecția proiectelor;

- contractul de finanțare;

- implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul Solicitantului - Condiții generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte de tip grant.

Pentru a mări șansele proiectului dumneavoastră de a fi selectat, vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea formularului electronic al cererii de finanțare și a anexelor, să vă asigurați că ați citit toate informațiile prezentate în acest ghid și în Ghidul Solicitantului - Condiții generale și în anexele acestora și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.

De asemenea, vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a AMPOSDRU - www.fseromania.ro/index.php - pentru a fi la curent cu eventuale modificări aduse Ghidului Solicitantului și cu eventualele comunicări/informații privind prezenta schemă de finanțare nerambursabilă transmise de AMPOSDRU.

2. Cererea de propuneri de proiecte "Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii"

2.1 Condiții specifice

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minim 6 (șase) luni și maxim 2 (doi) ani. Cererile de finanțare care descriu proiecte a căror durată de implementare este mai mică de 6 luni și/sau mai mare de 2 ani vor fi respinse.

Dacă proiectul dumneavoastră are o durată între limitele specificate mai sus, în timpul implementării aveți posibilitatea de a solicita extinderea perioadei de implementare a proiectului, cu o justificare bine fundamentată, însă fără a depăși limita maximă admisă pentru acest tip de cereri de finanțare (2 ani) și fără a modifica valoarea totală eligibilă a finanțării. OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est va analiza propunerea de extindere a perioadei de implementare și va decide aprobarea sau respingerea propunerii formulate de beneficiar.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...