Parlamentul României

Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 8 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. La articolul II punctul 1, litera a) a articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilați, pentru invalizii de război, precum și pentru veteranii de război decorați cu ordine și medalii de război.

Veteranii de război decorați cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorați, precum și văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii, ofițerii și ceilalți veterani de război decorați cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» călătoresc la clasa I, iar cei nedecorați și văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite, dus-întors, pe căile fluviale, la alegere.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceștia le pot folosi și pentru însoțitori. Legitimațiile de transport tip card pot fi utilizate și de către soțul/soția sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezența titularului la efectuarea călătoriei.

Însoțitorii marilor mutilați și ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleași drepturi de transport gratuit și la aceeași clasă ca și titularii drepturilor ai căror însoțitori sunt;".

2. La articolul II punctul 2, articolul 161 va avea următorul cuprins:

"

Art. 161. -

Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute la art. 16 lit. a) persoanelor respective li se vor elibera legitimații de transport tip card, personalizate cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum și datele ce vor fi înscrise în legitimațiile de călătorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cardul utilizat este cel emis persoanelor respective de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora."

3. Articolul III se abrogă.

4. La articolul IV punctul 1, articolul 343 va avea următorul cuprins:

"

Art. 343. -

(1) Persoanele care, conform legii, beneficiază de legitimații de călătorie tip card au obligația de a prezenta legitimația de călătorie tip card la urcarea în autobuz sau autocar și de a valida călătoria prin intermediul cititorului de carduri. Aceeași obligație o au și persoanele care dețin abonamente sau alte legitimații de călătorie tip card.

(2) Modul de dotare, utilizare, precum și funcțiunile pe care trebuie să le îndeplinească cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

(3) Conducătorii auto au dreptul și obligația de a verifica, la urcarea în autovehicul, dacă utilizatorul legitimației de transport tip card este și beneficiarul acesteia. În cazul utilizării legitimațiilor de călătorie tip card de către alte persoane decât cele îndreptățite, conducătorul auto va refuza transportul acestor persoane pe baza legitimațiilor respective.

(4) Legitimațiile de călătorie tip card, utilizate de către alte persoane decât cele îndreptățite, vor fi reținute de către organele de control, în vederea anulării lor, în condițiile prevăzute în normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii."

5. Articolul V va avea următorul cuprins:

"

Art. V. -

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, se vor modifica în mod corespunzător până la data de 31 decembrie 2014."

6. Articolul VII va avea următorul cuprins:

"

Art. VII. -

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data de 31 decembrie 2014, veteranii de război și văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimației de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar."

Art. II. -

Beneficiarii facilităților de călătorie vor achiziționa bilete cu plata integrală a acestora, urmând ca decontarea să se realizeze prin instituțiile publice responsabile, în cuantumul prevăzut în legislația specifică fiecărei categorii sociale, în baza normelor ce se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 211.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...