Pandectele Săptămânale nr. 9/2018

Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
de Curtea de Apel Oradea, secția I civilă

28 septembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• daune morale

• capacitate procesuală de folosință

• apărarea drepturilor nepatrimoniale

• comitent

• ziar

• dreptul la propria imagine

• mass-media

• drepturi ale personalității

Instanța

Curtea de Apel Oradea, secția I civilă, decizia nr. 395 din 3 mai 2018

Jurisprudență

Ce-a de-a doua cerere de introducere în cauză a societății deținătoare a cotidianului în care s-au publicat articolele incriminate, cu nerespectarea art. 204 alin. 1 Cod procedură civilă a fost respinsă.

Referitor la cotidienele on-line, întrucât nu au capacitate de folosință, nu puteau sta în judecată, potrivit art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă.

Calitatea procesuală pasivă a comitentului ce a publicat articolele incriminate reieșea din dispozițiile art. 1373 Cod civil, greșit instanța de fond reținând contrariul.

Printr-o parte din articolele incriminate s-au adus publicității informații neverificate, afirmațiile au depășit limitele rezonabile ale unei informații veridice, iar prin publicarea fără acord a unei fotografii s-a adus atingere drepturilor prevăzute de art. 58, art. 73 Cod civil, astfel că s-a creat un prejudiciu ce a impus repararea acestuia prin acordarea unor daune morale cu respectarea principiului proporționalității.

Prin sentința civilă nr. (...), pronunțată de Tribunalul (...), în dosar nr. (...), s-a respins acțiunea formulată de reclamanta (...), CNP (...), cu domiciliul procedural ales la Tribunalul (...), cu sediul în (...), județul (...), în contradictoriu cu pârâtele (...), cu sediul în (...), județul (...) și (...), cu sediul în (...), județul (...), ca fiind înaintată împotriva unor persoane fără capacitate procesuală de folosință.

A fost obligată reclamanta să achite pârâtului (...) suma de 500 lei cheltuieli de judecată parțiale.

S-a admis excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâta (...), cu sediul în (...), (...), județul (...), J(...), CUI (...) și în consecință: S-a respins acțiunea formulată de reclamanta (...), CNP (...), cu domiciliul procedural ales la Tribunalul (...), cu sediul în (...), (...), județul (...), în contradictoriu cu pârâta (...), cu sediul în (...), (...), județul (...), J(...), CUI (...), ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...