Pandectele Săptămânale nr. 2/2019

Aplicabilitatea principiului res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest în cazul hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării unor acte administrative cu caracter normativ
de Dan Dascălu, Iacob Buga

28 februarie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• act administrativ cu caracter normativ

• efectele suspendării judecătorești

• principiul relativității

• regulatory administrative act

• effects of judicial suspension

• relativity of res judicata

Rezumat

Rezumat: În unele dintre cauzele în care, în temeiul prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, a fost solicitată suspendarea executării dispozițiilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1960/2018 prin care au fost modificate condițiile de autorizare în vederea derulării activității de comercializare angro a unor produse accizabile, a fost adusă în discuție problema aplicabilității principiului relativității în cazul hotărârilor judecătorești pronunțate în cauze identice soluționate anterior.

Pe fondul unei jurisprudențe puțin abundente, a tratării sporadice în literatura de specialitate și a eșuării unei încercări de tranșare a acestei probleme prin promovarea unui recurs în interesul legii (a se vedea Decizia nr. 18/2017 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție), scopul prezentului studiu îl constituie reliefarea argumentelor care susțin concluzia că de lege lata aceste hotărâri sunt guvernate de principiul în discuție, precum și a celor care ar putea justifica consacrarea soluției contrare într-o viitoare reglementare.

Abstract: In some of the cases concerning the suspension of operation in accordance with Law on administrative disputes no. 554/2004 of the provisions of the Order of the president of the National Agency for Fiscal Administration no. 1960/2018 amending the conditions for the authorization of the activity of wholesale of some excise goods, the problem of the application of the principle res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest to the decisions issued in earlier identical cases.

Given the scarce case law, the sporadic analysis in the literature as well as the rejection of the appeal in the interest of the law aimed at resolving this problem (please see the Decision no. 18/2017 issued by the High Court of Cassation and Justice), the purpose of the present study is to highlight the arguments supporting the conclusion that de lege lata the principle of the relativity of res judicata governs these decisions as well as those justifying the enactment of the opposite solution.

Comentariu

Aplicabilitatea principiului res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest în cazul hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării unor acte administrative cu caracter normativ Dan Dascălu D&B David și Baias Avocat Partener Iacob Buga D&B David și Baias Avocat colaborator

A. Incidența principiului res inter alios judicata aliis neque nocet neque prodest în cazul hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării unui act administrativ cu caracter normativ - o problemă de interes prin raportare la reglementările actuale emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală în domeniul desfacerii produselor energetice

1. Prezentul studiu este ocazionat de modificarea succesivă în a doua jumătate a anului 2018 a reglementărilor privitoare la desfacerea angro a benzinei, motorinei, petrolului lampant, gazului petrolier lichefiat și biocombustibililor (în continuare "Produse energetice").

2. Fără a intra în detalii, menționăm că, prin intermediul Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (în continuare "Ordinul nr. 1960/2018"), a fost suprimată posibilitatea desfășurării acestei activități fără depozitarea Produselor energetice cu consecințele încetării valabilității atestatelor în baza cărora aceasta era desfășurată și instituirii obligației reautorizării în conformitate cu noile reglementări[1].

3. Suprimarea posibilității de desfășurare a acestei activități, precum și multiplele sale vicii de legalitate[2] ale Ordinul nr. 1960/2018[3], i-au determinat pe numeroși operatori economici să sesizeze, după formularea plângerilor prealabile, și instanțele judecătorești în vederea obținerii suspendării executării prevederilor acestui act administrativ cu caracter normativ.

4. Dat fiind numărul mare de hotărâri judecătorești prin care au fost admise astfel de cereri introductive[4], în unele cauze identice aflate sub judice, a ridicată și problema măsurii în care aceste hotărâri judecătorești sunt guvernate de principiul relativității.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...