Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 2/2018

Ordonanță președințială. Drepturi de proprietate industrială. Încălcare. Prezumție legală a cerinței urgenței. Admitere apel
de Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă

28 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• ordonanță președințială

• prezumție legală

• desene sau modele industriale

• regulamentul (ce) nr. 6/2002

Instanța

Curtea de Apel București, secția a IV-a civilă, decizia nr. 1007 A din 10 noiembrie 2017

Jurisprudență

În materia drepturilor de proprietate industrială cerința urgenței este prezumată de legiuitor, din simpla constatare că dreptul de proprietate industrială este încălcat.

Prezumția legală scutește de dovadă pe acela în folosul căruia este stabilită, în tot ceea ce privește faptele considerate de lege ca fiind dovedite.

Prezumția legală poate fi înlăturată prin proba contrară, dacă legea nu dispune altfel.

Or, în materia drepturilor de proprietate industrială, în care accentul cade pe cerința asigurării și respectării drepturilor de proprietate industrială pe toată perioada de valabilitate, dovada contrară constă în a proba că respectivul drept de proprietate industrială nu mai este încălcat.

Deliberând asupra apelului civil de față, constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de 29.06.2017, pe rolul Tribunalului București Secția a III-a Civilă, sub nr. 23886/3/2017, (...) a formulat ordonanță președințială, în temeiul dispozițiilor art. 979 și al art. 997 Cod procedură civilă, în contradictoriu cu pârâta (...) solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună de urgență și fără citarea părților, în mod provizoriu, până la soluționarea definitivă a acțiunii în contrafacere ce face obiectul dosarului nr. 23885/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a IV-a Civilă: - interzicerea producerii, importului, exportului, distribuirii, comercializării și oricărui act de folosință în activitatea comercială, inclusiv online a pantofilor sport identificați prin codul, culorile bleumarin și galben, comercializați prin intermediul magazinului pârâtei (Anexa 3), precum și a oricăror alte produse încorporând în mod neautorizat desenele/modelele nr. și nr., aparținând reclamantei (...) SE și imitând fraudulos produsele comercializate de (...);

- retragerea de îndată de pe piață a pantofilor sport identificați prin codul, culorile bleumarin și galben, comercializați prin intermediul magazinului pârâtei;

Reclamanta a solicitat, totodată, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu.

În motivarea acțiunii, reclamanta a arătat că pârâta îi încalcă drepturile conferite de desenele/modelele industriale înregistrate, prin comercializarea și distribuirea de produse încorporând desenele/modelele sale, fără acordul său.

A arătat că este titulara următoarelor drepturilor de proprietate intelectuală asupra desenului/modelului industrial nr. (Anexa nr. 5), asupra desenului/modelului industrial nr. (Anexa nr. 6). Produsele (...) (...)sunt o ediție specială realizată de (...) SE în colaborare cu starul internațional.

Talpa de cauciuc este bazată pe designul (...) (de unde și numele colecției), cu margini canelate pentru un look modern, produsele fiind cunoscute și apreciate de consumatorii săi, pentru calitatea lor deosebită, dobândind o bună reputație în scurt timp de la momentul începerii comercializării. (...)comercializează produse de încălțăminte pe aceeași piață relevantă unde activează și ea, a menționat reclamanta, având astfel obligația de a respecta toate drepturile competitorilor săi, inclusiv drepturile exclusive de proprietate intelectuală.

Pârâta nu se află la prima faptă de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale (...) SE, în anul 2015 fiind formulată o acțiune civilă în contrafacere și o ordonanță președințială împotriva acesteia, pentru încălcarea drepturilor de marcă (Anexa 7 - sentința nr. 486/07.04.2015 a Tribunalului București, dosar nr. ). Reclamanta a identificat la comercializare, în magazinul situat în incinta produsele identificate prin codul, culorile bleumarin și galben, care încorporează desenele/modelele industriale pentru care deține protecție Anexa 9 și Anexa 10). Modul în care pârâta își desfășoară activitatea comercială constituie o încălcare a mai multor dispoziții legale: reglementările din domeniul proprietății intelectuale și reglementările în materie de combatere a concurentei neloiale, respectiv art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 " (1) Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...