Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 246. - Jurisprudență, Reviste (3)

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Art. 247. -

Cu excepția prezentului articol, a art. 121 pct. 8 și a art. 249, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Art. 248. - Reviste (1)

Actele normative prevăzute în titlul II "Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale", cu excepția celor prevăzute la art. 27-29, 49, 59, 98 și 211, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. 249. -

(1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare:

a) proiectul de lege privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune;

b) proiectul de lege privind executarea pedepselor, măsurilor educative și a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate;

c) proiectul de lege privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

(2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare:

a) proiectul de lege prevăzut la art. 121 pct. 8;

b) proiectul de lege privind substanțe psihoactive, în condițiile prevăzute la art. 241.

(3) Actele normative prevăzute la alin. (1) și (2) vor intra în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Art. 250. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale
Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Dispoziții referitoare la Codul penal
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Bigamia din perspectiva legislației penale. Trecut - prezent - viitor
Ultrajul judiciar. Elemente de drept material și procesual penal
Funcționarul bancar – funcționar public, în sensul legii penale/The Bank Clerk – Public Servant, in Criminal Law
Facturarea electronică obligatorie - metodă de prevenire și combatere a evaziunii fiscale în România
;
se încarcă...