Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale -
CAPITOLUL III
Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Pedepsele cu închisoarea aplicate în baza dispozițiilor Codului penal din 1969 pentru infracțiuni comise în timpul minorității nu vor fi luate în considerare la stabilirea stării de recidivă potrivit dispozițiilor Codului penal.

(2) Infracțiunile comise în timpul minorității, pentru care s-au aplicat pedepse în baza dispozițiilor Codului penal din 1969, nu constituie impedimente pentru dispunerea renunțării la aplicarea pedepsei, amânării aplicării pedepsei sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru o infracțiune comisă ulterior condamnării definitive. Reviste (1)

Art. 10. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11)

Tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracțiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.

Art. 11. - Jurisprudență

Dispozițiile art. 62 din Codul penal privind amenda care însoțește pedeapsa închisorii nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite anterior intrării în vigoare a acestuia și nu vor fi avute în vedere pentru determinarea legii penale mai favorabile.

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedepsele accesorii și complementare se aplică potrivit legii care a fost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracțiunea comisă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Pedeapsa complementară prevăzută la art. 55 lit. c) din Codul penal nu se aplică în cazul infracțiunilor comise anterior intrării în vigoare a acestuia. Reviste (1)

Art. 13. -

(1) În cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului penal din 1969, aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin. (2) și (4) din Codul penal, prin utilizarea unui cuantum de referință pentru o zi-amendă în sumă de 150 lei. Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și amenzilor definitive stabilite pentru persoane juridice, în acest caz cuantumul de referință pentru o zi-amendă, utilizat pentru aplicarea prevederilor art. 137 alin. (2) și (4) din Codul penal, fiind de 2.000 lei. Reviste (1)

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii se face după cum urmează: Jurisprudență

a) dacă amenda a fost definitiv aplicată anterior intrării în vigoare a Codului penal, înlocuirea se face în baza art. 631 din Codul penal din 1969, fără ca durata pedepsei închisorii să poată depăși maximul zilelor-amendă determinat potrivit art. 61 alin. (4) din Codul penal pentru fapta care a atras condamnarea;

b) dacă amenda a fost aplicată după data intrării în vigoare a Codului penal pentru infracțiuni comise anterior acestei date, înlocuirea se va face potrivit dispozițiilor din legea în baza căreia s-a aplicat amenda. Jurisprudență

(2) Dispozițiile art. 64 din Codul penal nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite anterior intrării sale în vigoare, chiar dacă amenda a fost aplicată în baza art. 61 din Codul penal. Modele (1)

Art. 15. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Măsura suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969. Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 16. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Măsura suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal, până la împlinirea termenului de încercare stabilit prin hotărârea de condamnare. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform art. 5 din Codul penal, instanța va avea în vedere sfera obligațiilor impuse condamnatului și efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate față de durata termenului de încercare sau supraveghere. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Infractiuni la regimul rutier. Concurs de infractiuni. Executarea pedepsei - Mădălina Moceanu
Din perspectiva regimului sancționator al concursului de infracțiuni, Curtea constată că legea penală mai favorabilă potrivit art.5 cod penal este codul penal 1969, având în vedere că sporul de pedeapsă prev. de art.34 alin.1 lit.b) cod penal 1968 nu este obligatoriu, și raportat la faptul că art. 39 alin.1 lit.b) cod penal în vigoare din data de 01.02.2014 prevede aplicarea în mod obligatoriu pe lângă pedeapsa cea mai grea a unui spor de pedeapsă de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.
Potrivit art.15 alin.1,2 din Legea nr. 187/2012:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Domeniul de reglementare
Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale
Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Dispoziții interpretative
Dispoziții de modificare și completare a unor prevederi ale Codului penal
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei. Revocare. Codul penal din 1969. Aplicarea legii penale mai favorabile
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii
Condițiile dispunerii renunțării la aplicarea pedepsei (II)
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
ÎCCJ: Cum se calculează pedeapsa în caz de recidivă?
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Legea penală mai favorabilă în cazul amânării aplicării pedepsei
Cum se aplică legea penală mai favorabilă în cazul pluralității de infracțiuni?
Cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod Penal și a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Noul Cod Penal
Modele:
Sentința prin care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu munca neremunerată în folosul comunității
;
se încarcă...