Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale -
CAPITOLUL II
Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (5), Modele (5)

(1) Dispozițiile art. 4 din Codul penal privind legea penală de dezincriminare sunt aplicabile și în situațiile în care o faptă determinată, comisă sub imperiul legii vechi, nu mai constituie infracțiune potrivit legii noi datorită modificării elementelor constitutive ale infracțiunii, inclusiv a formei de vinovăție, cerută de legea nouă pentru existența infracțiunii. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Dispozițiile art. 4 din Codul penal nu se aplică în situația în care fapta este incriminată de legea nouă sau de o altă lege în vigoare, chiar sub o altă denumire. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (28), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

Pedeapsa aplicată pentru o infracțiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depășește maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage și modificarea normei incomplete. Reviste (4)

(2) În cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeapsă, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea dispune altfel. Reviste (1)

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Decăderile, interdicțiile și incapacitățile decurgând din condamnări pronunțate în baza legii vechi își produc efectele până la intervenirea reabilitării de drept sau dispunerea reabilitării judecătorești, în măsura în care fapta pentru care s-a pronunțat condamnarea este prevăzută și de legea penală nouă și dacă decăderile, interdicțiile și incapacitățile sunt prevăzute de lege.

Art. 7. - Jurisprudență

Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracțiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispozițiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracțiunea sau infracțiunile prevăzute de legea nouă, având aceleași elemente constitutive.

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Reviste (1)

Dispozițiile art. 4 se aplică în mod corespunzător și pedepselor aplicate prin hotărâri care au rămas definitive anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pentru fapte incriminate de actele normative prevăzute în titlul II.

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Domeniul de reglementare
Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale
Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Dispoziții interpretative
Dispoziții de modificare și completare a unor prevederi ale Codului penal
Reviste:
Aplicarea legii penale de dezincriminare în concepția noului Cod penal
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Unele considerații referitoare la caracterul de "lege de dezincriminare" al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Constituirea unui grup infracțional organizat
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 112 lit. d) din Codul penal anterior raportat la art. 288 alin. (1) din Codul penal actual, în sensul de a se stabili dacă prin modul în care a fost reglementată fapta de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, aplicată în perioada de activitate a Codului penal anterior, cu titlu de măsură de siguranță, și modul în care a fost reglementată aceeași faptă de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, însă cu titlu de pedeapsă complementară, ca efect al intrării în vigoare a Codului penal actual, s-au schimbat condițiile de tipicitate în raport de norma actuală de incriminare în vigoare la data comiterii activității infracționale în cauză
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Cum a devenit abuzul în serviciu cea mai frecventă infracțiune de corupție
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Momentul de la care trebuie acordate dobânzile fiscale pentru sumele de restituit de către organele fiscale conform vechiului Cod de procedura fiscală
Modele:
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea faptei cu punere în libertate)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 30/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, prin Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 121/62/2014, pentru a se pronunța o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a următoarei probleme de drept "dacă în situația unei infracțiuni de înșelăciune
;
se încarcă...