Art 98 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 98. -

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice;

b) poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare, menționate în prevederile acordului de mediu și/sau autorizației/autorizației integrate de mediu.

(2) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a unor deșeuri ori substanțe periculoase;

b) producerea de zgomote peste limitele admise, dacă prin aceasta se pune în pericol grav sănătatea umană;

c) continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv a autorizației integrate de mediu;

d) importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau restricționate;

e) omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major de către persoane ce au în atribuții această obligație;

f) producerea, livrarea sau utilizarea îngrășămintelor chimice, precum și a oricăror produse de protecție a plantelor neautorizate, pentru culturi destinate comercializării;

g) nerespectarea interdicțiilor privind utilizarea pe terenuri agricole de produse de protecție a plantelor sau îngrășăminte chimice.

(3) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase, precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de protecție a plantelor numai ambalate și în locuri protejate;

b) producerea sau importul în scopul introducerii pe piață, precum și utilizarea unor substanțe și preparate periculoase fără respectarea prevederilor actelor normative în vigoare și introducerea pe teritoriul României a deșeurilor de orice natură în scopul eliminării acestora;

c) transportul și tranzitul de substanțe și preparate periculoase, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare;

d) desfășurarea de activități cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, fără a solicita și a obține acordul de import/export sau autorizațiile prevăzute de reglementările specifice;

e) cultivarea plantelor superioare modificate genetic în vederea testării sau în scop comercial, fără înregistrarea prevăzută de lege.

(4) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală:

a) provocarea, datorită nesupravegherii surselor de radiații ionizante, a contaminării mediului și/sau a expunerii populației la radiații ionizante, omisiunea de a raporta prompt creșterea peste limitele admise a contaminării mediului, aplicarea necorespunzătoare ori neluarea măsurilor de intervenție în caz de accident nuclear;

b) descărcarea apelor uzate și a deșeurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct în apele naturale ori provocarea, cu știință, de poluare, prin evacuarea sau scufundarea în apele naturale, direct ori de pe nave sau platforme plutitoare, a unor substanțe ori deșeuri periculoase.

(5) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani următoarele fapte:

a) continuarea activității care a cauzat poluarea după dispunerea încetării acestei activități;

b) neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri;

c) refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor de coastă;

d) refuzul controlului la introducerea și scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor periculoase sau introducerea în țară a culturilor de microorganisme, plante și animale vii din flora și fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

(6) Tentativa se pedepsește."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 166 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 7 "
Art 167 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 51 "
Art 168 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 39 "
Art 169 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 4 "
Art 170 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 171 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 98 "
Art 172 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 173 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 174 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 175 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 176 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 155 "
Art 156 "
Art 157 "
Art 158 "
Art 159 "
;
se încarcă...