Art 93 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 93. -

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu, servicii de certificare, precum și personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informațiilor încredințate în cadrul activității lor profesionale, cu excepția celor în legătură cu care titularul certificatului acceptă să fie publicate sau comunicate terților.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) incumbă și personalului autorității de reglementare și supraveghere specializate în domeniu, precum și persoanelor împuternicite de aceasta.

(3) Încălcarea obligației prevăzute la alin. (1) și (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

2. La articolul 16, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Atunci când se utilizează un pseudonim, identitatea reală a titularului nu poate fi divulgată de către furnizorul de servicii de certificare decât cu consimțământul titularului sau la cererea unei autorități publice competente."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 88 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 32 "
Art 89 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 90 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 16 "
Art 91 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 92 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 93 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 15 "
Art 94 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 2 "
Art 20 "
Art 95 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 96 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 97 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 98 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 99 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 100 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...