Art 83 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 83. -

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 83. -

Executarea în scopuri comerciale de copii, mulaje, tiraje postume sau facsimile de pe bunuri culturale mobile clasate, fără acordul scris al titularului dreptului de administrare ori al proprietarului, potrivit art. 27 alin. (1) sau (2), după caz, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

2. Articolul 84 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 84. -

Executarea de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, în scopuri comerciale sau dacă au fost expuse în public, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă."

3. Articolul 85 se abrogă.

4. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 86. -

Degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare ori distrugerea, din culpă, a unui bun cultural mobil clasat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

5. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 87. -

(1) Efectuarea de operațiuni de export ilegal se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare pierderea unui bun cultural mobil clasat, pedeapsa este închisoarea de la un an la 5 ani.

(3) Tentativa se pedepsește."

6. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 88. -

(1) Efectuarea fără drept a oricăror operațiuni de export definitiv având ca obiect bunuri culturale mobile clasate constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepsește."

7. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 89. -

(1) Introducerea pe teritoriul statului român, precum și deținerea, comercializarea, organizarea de expoziții sau orice operație privind circulația bunurilor culturale mobile ori provenite din dezmembrarea de bunuri culturale imobile, care fac parte din patrimoniul cultural al unui stat străin, conform dispozițiilor legale ale statului respectiv, și care au fost exportate ilegal, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se indisponibilizează și vor fi transmise unor instituții specializate, în vederea conservării și restituirii statului din al cărui patrimoniu cultural fac parte.

(3) Tentativa se pedepsește."

8. Articolele 90-92 se abrogă.

9. Articolul 93 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 93. -

Executarea de către persoanele fizice, fără acreditare și certificat de liberă practică, având cunoștință de necesitatea deținerii lor, a unor lucrări de conservare sau de restaurare de bunuri culturale mobile clasificate ca atare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

10. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 94. -

Funcționarea fără autorizația emisă în condițiile prezentei legi a laboratoarelor sau atelierelor care execută lucrări de restaurare și conservare a bunurilor culturale mobile clasate constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

11. După articolul 95 se introduce un nou articol, articolul 951, cu următorul cuprins:

"

Art. 951. -

Bunurile prevăzute la art. 83, art. 87 alin. (1) și art. 88 alin. (1) se confiscă și se transmit în administrare instituțiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 6 "
Art 8 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 13 "
Art 15 "
Art 19^1 "
Art 19^2 "
Art 82 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 10 "
Art 83 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 83 "
Art 84 "
Art 86 "
Art 87 "
Art 88 "
Art 89 "
Art 93 "
Art 94 "
Art 95^1 "
Art 84 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...