Art 81 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 81 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 81. -

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) exploatarea de agregate minerale în zona costieră și în zonele de protecție;

b) tăierea ori distrugerea arborilor, arbuștilor, tufelor și a culturilor perene din zona costieră;

c) continuarea activităților după încetarea drepturilor obținute în baza prezentei ordonanțe de urgență;

d) utilizarea produselor chimice toxice în exploatările piscicole situate în zona costieră;

e) introducerea în unitățile de acvacultură de specii exotice fără avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului și gospodărirea apelor;

f) utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor pe bază de azotați pentru îngrijirea pădurilor din zona costieră;

g) desecarea zonelor umede din zona costieră pentru înființarea de plantații;

h) acordarea de acte tehnico-juridice pentru depozitarea, evacuarea sau introducerea în mediul din zona costieră a substanțelor prevăzute în anexa nr. 2;

i) utilizarea în zona costieră a materialelor de construcții neecologice, precum și a adezivilor toxici;

j) accesul tuturor tipurilor de autovehicule, cu excepția celor pentru aprovizionare și întreținere, în zona dunelor, plajelor și a habitatelor vulnerabile;

k) construcția și ocuparea de terenuri în zonele delimitate în planurile de amenajare a teritoriului ca zone cu risc natural de inundații și eroziuni."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 43^1 "
Art 46 "
Art 120 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Desfășurarea unor activități interzise de lege
ARTICOLUL 143^1 ^
Art 121 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 88 "
Art 133^1 "
Art 122 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 80 "
Art 81 "
Art 123 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 124 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 125 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 126 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 127 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 264 "
Art 265 "
Art 128 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 129 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 27 "
;
se încarcă...