Art 7 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alineatul (1) al articolului 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 414 din 3 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr 24/2009, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 7. -

(1) Refuzul de declarare de către unitățile de raportare a datelor și informațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor și informațiilor de piață, nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor și informațiilor care fac obiectul SIPPAA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 22 "
Art 206 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 101 "
Art 207 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 208 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 64 "
Art 65 "
Art 209 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 30 "
Art 210 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 7 "
Art 211 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 212 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 213 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 214 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 14 "
Art 215 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 18 "
Art 216 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 20 "
Art 217 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...