Art 52 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 442 din 29 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 49/2011, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 52. -

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă săvârșirea următoarelor fapte:

a) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, cu excepția celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, pentru alte obiective decât cele prevăzute la art. 27 alin. (1);

b) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate fără acordul administratorului sau, după caz, al custodelui, emis potrivit prevederilor art. 27 alin. (2);

c) nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (1);

d) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1) și (2);

e) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5 C în perioadele de reproducere și creștere a puilor;

f) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5 C în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;

g) capturarea sau uciderea speciilor de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 5 A, 5 B, 5 C, 5 D și 5 E și pentru cazurile în care se aplică derogări, conform prevederilor art. 38, prelevarea, capturarea sau uciderea speciilor prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B cu metodele sau mijloacele prevăzute în anexa nr. 6;

h) capturarea sau uciderea speciilor sălbatice cu mijloace nelegale;

i) amplasarea de construcții, investiții în afara zonelor de dezvoltare durabilă din ariile naturale protejate, cu excepția celor destinate administrării ariei naturale protejate, a celor destinate prevenirii unor calamități naturale și a celor realizate în scopul asigurării securității naționale."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 410 "
Art 411 "
Art 412 "
Art 193 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 194 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 22 "
Art 25 "
Art 195 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 196 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 197 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 52 "
Art 198 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 199 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 200 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 31 "
Art 32 "
Art 54 "
Art 201 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 13^3 "
Art 202 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 108 "
;
se încarcă...