Art 48^1 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 48^1 din Legea nr 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 765 din 21 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 481. -

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă deversarea de substanțe poluante de pe o navă în:

a) apele maritime interioare sau acvatoriile porturilor, în care se aplică Convenția Marpol 73/78;

b) marea teritorială;

c) zona economică exclusivă sau într-o zonă echivalentă stabilită în conformitate cu dreptul internațional;

d) marea liberă.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită din culpă, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

(3) Fapta prevăzută la alin. (1) care a cauzat o deteriorare semnificativă a calității apelor sau prejudicii semnificative vieții marine se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

(4) Fapta prevăzută la alin. (3), săvârșită din culpă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 6 "
Art 27 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 28 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 29 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 30 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 1 "
Art 2 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 31 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 48^1 "
Art 32 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 33 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 271 "
Art 272 "
Art 272^1 "
Art 273 "
Art 274 "
Art 275 "
Art 277 "
Art 279 "
;
se încarcă...