Art 42 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 42 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 42. -

(1) Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) vânătoarea fără permis de vânătoare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32;

b) vânătoarea fără autorizație de vânătoare legală;

c) vânătoarea prin folosirea ogarilor sau a metișilor de ogari;

d) emiterea de autorizații de vânătoare prin care se depășește cota de recoltă aprobată pentru fiecare gestionar;

e) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale;

f) vânătoarea în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condițiile art. 391;

g) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată și în zona-tampon din cuprinsul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condițiile art. 34;

h) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecție specială avifaunistică și a speciilor care fac obiectul protecției în ariile speciale de conservare, precum și vânătoarea în suprafețele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate;

i) urmărirea vânatului rănit pe alt fond de vânătoare, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond, cu arma de vânătoare, în afara căilor de comunicație;

j) vânătoarea pe alt fond de vânătoare decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

k) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 și prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

l) vânătoarea prin utilizarea pe timp de noapte a autovehiculelor sau a dispozitivelor care permit ochirea și tragerea pe întuneric;

m) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

n) vânătoarea prin utilizarea substanțelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole și/sau silvice, ce provoacă intoxicarea ori moartea faunei de interes cinegetic;

o) vânarea urșilor la nadă și/sau la bârlog;

p) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

q) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri și cu arbalete;

r) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât ținute în mână, a armelor la care percuția cartușului se realizează pe ramă ori/și a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă au fost săvârșite:

a) de o persoană cu atribuții de serviciu în domeniul vânătorii, precum și de reprezentanții persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

b) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafețele din intravilan, din zona strict protejată și din zona-tampon din cuprinsul Rezervației Biosferei «Delta Dunării», altfel decât în condițiile derogărilor stabilite conform legii;

c) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepția speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea și practicarea vânătorii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 38 "
Art 182 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 77 "
Art 183 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 184 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 185 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 186 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 187 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 14 "
Art 188 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 42 "
Art 43 "
Art 44 "
Art 189 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 190 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 9 "
Art 191 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 25 "
Art 75 "
Art 192 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 410 "
;
se încarcă...