Art 30 " | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 293/2008, se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 30. -

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea penală, civilă, administrativă sau disciplinară, după caz.

(2) Eliberarea de documente din dosare sau de copii de pe astfel de documente ori furnizarea de informații din dosare de către personalul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu nerespectarea atribuțiilor de serviciu, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este săvârșită de un membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau amendă.

(4) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (3) constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 205 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 19 "
Art 22 "
Art 206 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 101 "
Art 207 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 208 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 64 "
Art 65 "
Art 209 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 30 "
Art 210 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 7 "
Art 211 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 212 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 213 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 214 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 14 "
Art 215 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 18 "
Art 216 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...