Art 24 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 24. -

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, publicată în Buletinul Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Gestionar, în înțelesul prezentei legi, este acel angajat al unei persoane juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal care are ca atribuții principale de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar temporară, a acesteia."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru săvârșirea vreuneia dintre următoarele infracțiuni:

a) infracțiuni intenționate contra patrimoniului;

b) infracțiuni de corupție și de serviciu;

c) infracțiuni de fals;

d) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;

f) infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

g) infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

Nu poate fi angajat sau trecut în funcția de gestionar cel împotriva căruia a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. 1.

Punerea în mișcare a acțiunii penale pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. 1 atrage suspendarea calității de gestionar."

3. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

Crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni."

4. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"

Art. 37. -

Înstrăinarea bunurilor mobile constituite garanție potrivit art. 10, fără acordul prealabil al persoanei juridice prevăzute la art. 176 din Codul penal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

5. Anexa se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 16 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 17 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 18 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 19 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 20 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 21 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 22 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 23 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 84 "
Art 85 "
Art 24 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 1 "
Art 4 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 25 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 26 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 6 "
Art 27 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 28 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 29 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...