Art 208 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 208. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"

Art. 64. -

Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu amendă și interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani:

a) pescuitul comercial sau sportiv fără licență sau autorizație de pescuit;

b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;

c) reducerea debitului și a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;

d) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescărești sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor și a gârlelor de legătură cu lacurile, bălțile ori cu terenurile inundabile;

e) pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace, al peștilor și al altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție;

f) procesarea, fără drept, a produselor obținute din pescuit sau acvacultură;

g) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

h) deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui, icrelor ori produselor din pește obținute din pescuit;

i) producerea, importul, comercializarea, deținerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârșelor, vintirelor, precum și a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

j) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

k) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă de tip monofilament;

l) pescuitul cu alte unelte sau scule neautorizate."

2. Articolul 65 va avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

(1) Următoarele fapte constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între un an și 3 ani:

a) pescuitul electric, deținerea aparatelor și dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc, în scopul omorârii peștilor sau altor viețuitoare acvatice;

b) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepsește."

3. Articolul 681 se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 21 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 204 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 205 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 19 "
Art 22 "
Art 206 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 101 "
Art 207 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 208 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 64 "
Art 65 "
Art 209 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 30 "
Art 210 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 7 "
Art 211 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 212 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 213 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 214 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...