Art 200 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 200. -

Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Spectatorul care, în arena sportivă, săvârșește o infracțiune sau una dintre faptele prevăzute la art. 20 este evacuat, fără a mai putea reveni în arenă până la terminarea jocului sportiv."

2. La articolul 20, după litera v) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

"

x) pătrunderea sau încercarea de pătrundere fără drept, prin orice mijloace, pe suprafața de joc."

3. La articolul 22, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 de ore de activități în folosul comunității, precum și cu sancțiunea contravențională complementară de interzicere a accesului la competițiile și jocurile sportive de genul celor la care aceștia au săvârșit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art. 20 lit. i), l), p), ș) și x)."

4. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Fapta persoanei căreia i s-a aplicat sancțiunea contravențională complementară a interzicerii accesului la unele competiții sau jocuri sportive de a se afla în arena sportivă unde se desfășoară o competiție sau un joc sportiv de natura celor pentru care s-a dispus interdicția constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."

5. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Opunerea cu violență față de personalul de ordine și siguranță sau față de forțele de ordine ori împiedicarea acestora de a-și exercita atribuțiile specifice, cu ocazia desfășurării unei competiții sau a unui joc sportiv, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă."

6. Articolele 321, 33-45 și 48-53 se abrogă.

7. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

Interzicerea accesului sau participării la unele competiții ori jocuri sportive, dispusă sub forma unei sancțiuni contravenționale complementare, se aplică atât în cazul competițiilor și jocurilor sportive desfășurate în țară, cât și în cazul celor desfășurate în străinătate."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 193 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 194 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 22 "
Art 25 "
Art 195 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 196 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 197 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 52 "
Art 198 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 199 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 200 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 31 "
Art 32 "
Art 54 "
Art 201 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 13^3 "
Art 202 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 108 "
Art 109 "
Art 110 "
Art 114 "
;
se încarcă...