Art 191 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 191. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Este nedemnă de a fi practician în insolvență:

a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție și de serviciu, de fals, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, și Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

b) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii de a exercita profesia de practician în insolvență, prin hotărâre judecătorească definitivă."

2. Articolul 75 va avea următorul cuprins:

"

Art. 75. -

Exercitarea activităților prevăzute la art. 1 fără a deține calitatea de practician în insolvență constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 186 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 187 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 14 "
Art 188 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 42 "
Art 43 "
Art 44 "
Art 189 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 190 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 9 "
Art 191 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 25 "
Art 75 "
Art 192 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 410 "
Art 411 "
Art 412 "
Art 193 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 194 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 22 "
Art 25 "
;
se încarcă...