Art 15 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale - Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale -
Art. 15. -
Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(1) Măsura suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969. Respingeri de neconstituționalitate (16), Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Infractiuni la regimul rutier. Concurs de infractiuni. Executarea pedepsei - Mădălina Moceanu
Din perspectiva regimului sancționator al concursului de infracțiuni, Curtea constată că legea penală mai favorabilă potrivit art.5 cod penal este codul penal 1969, având în vedere că sporul de pedeapsă prev. de art.34 alin.1 lit.b) cod penal 1968 nu este obligatoriu, și raportat la faptul că art. 39 alin.1 lit.b) cod penal în vigoare din data de 01.02.2014 prevede aplicarea în mod obligatoriu pe lângă pedeapsa cea mai grea a unui spor de pedeapsă de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.
Potrivit art.15 alin.1,2 din Legea nr. 187/2012:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 5 Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale
Art 6 Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale
Art 7 Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale
Art 8 Dispoziții generale privind aplicarea în timp a legii penale
Art 9 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 10 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 11 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 12 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 13 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 14 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 15 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 16 Dispoziții privind aplicarea și executarea sancțiunilor penale
Art 17 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 18 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 19 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 20 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 21 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 22 Dispoziții speciale privind regimul sancționator aplicabil minorilor
Art 23 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 84 "
Art 85 "
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei. Revocare. Codul penal din 1969. Aplicarea legii penale mai favorabile
STUDIU DE CAZ: Acordul de recunoaștere a vinovăției și modalitatea de executare a pedepsei
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Legea penală mai favorabilă în cazul amânării aplicării pedepsei
Particularitățile aplicării retroactive a lex mitior în cazul condamnărilor definitive
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Zile-amendă. Cauză de reducere a pedepsei
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii
Admiterea cererii de judecată în procedura simplificată/Admission of the request for trial in the simplified procedure
;
se încarcă...