Art 145 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 145. -

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor și a altor animale realizată cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Prin excepție, animalele cu boli incurabile constatate în condițiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de îndată."

2. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) rănirea sau schingiuirea animalelor;

f) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților.

(2) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani."

3. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

b) nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g), k) și m);

c) nerespectarea dispozițiilor art. 12;

d) nerespectarea dispozițiilor art. 26 alin. (3).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de lei."

4. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 231 se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 231, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 231 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 139 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 140 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 141 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 15 "
Art 142 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 143 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 104 "
Art 116 "
Art 144 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 82 "
Art 145 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 7^1 "
Art 23 "
Art 23^1 "
Art 25 "
Art 146 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 147 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 57 "
Art 148 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 149 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 150 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...