Art 143 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 143. -

Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL V Contravenții"

2. La articolul 103, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

n) înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate;".

3. La articolul 103, după litera t) se introduce o nouă literă, litera ț), cu următorul cuprins:

"

ț) tipărirea fără drept de buletine de vot, în vederea utilizării acestora în ziua alegerii."

4. Articolul 104 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 104. -

Contravențiile prevăzute la art. 103 lit. h), i), l), t) și ț) se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c)-f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. j), k) și o)-ș), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), g), m) și n), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei."

5. La articolul 105 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) polițiști, pentru faptele prevăzute la art. 103 lit. a), b), g)-i), k)-n), q) și ț);".

6. Articolele 106-115 se abrogă.

7. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 116. -

Bunurile destinate sau folosite la săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 103 lit. i), r) și ț) ori rezultate din comiterea acestora se confiscă."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 17 "
Art 137 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 58 "
Art 59 "
Art 138 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 139 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 140 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 141 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 15 "
Art 142 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 143 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 104 "
Art 116 "
Art 144 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 82 "
Art 145 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 7^1 "
Art 23 "
Art 23^1 "
Art 25 "
Art 146 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...