Art 130 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 130. -

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul III "Infracțiuni și contravenții" al titlului III "Prevenirea și combaterea criminalității informatice" din cadrul cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției", secțiunea 1 "Infracțiuni contra confidențialității și integrității datelor și sistemelor informatice", cuprinzând articolele 42-47, se abrogă.

2. La capitolul III al titlului III din cadrul cărții I, secțiunea a 2-a "Infracțiuni informatice", cuprinzând articolele 48-50, se abrogă.

3. La capitolul III al titlului III din cadrul cărții I, secțiunea a 3-a "Pornografia infantilă prin sisteme informatice", cuprinzând articolul 51, se abrogă.

4. Articolul 59 din capitolul IV "Dispoziții procedurale" al titlului III "Prevenirea și combaterea criminalității informatice" din cadrul cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" se abrogă.

5. Alineatul (2) al articolului 821 din secțiunea a 2-a "Incompatibilități privind calitatea de parlamentar" a capitolului III "Incompatibilități" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice" al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" va avea următorul cuprins:

"

(2) Deputatul sau senatorul aflat în situația prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistență juridică suspecților ori inculpaților și nici nu îi poate asista sau reprezenta în instanțe în cauzele penale privind:

a) infracțiunile de corupție, infracțiunile asimilate infracțiunilor de corupție, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

b) infracțiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare;

c) infracțiunile de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209-217 din Codul penal;

d) infracțiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată;

e) infracțiunile contra securității naționale, prevăzute la art. 394-410 și 412 din Codul penal, precum și cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României;

f) infracțiunile contra înfăptuirii justiției, prevăzute la art. 266-288 din Codul penal;

g) infracțiunile de genocid, contra umanității și de război, prevăzute la art. 438-445 din Codul penal."

6. Articolele 222 și 224 din secțiunea a 10-a "Interdicții. Sancțiuni" a capitolului I "Grupurile de interes economic" din cadrul titlului V "Grupurile de interes economic" al cărții I "Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției" se abrogă.

7. Articolul 225 din secțiunea a 10-a a capitolului I din cadrul titlului V al cărții I va avea următorul cuprins:

"

Art. 225. -

(1) Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul sau reprezentantul legal al grupului, care:

a) folosește, cu rea-credință, bunuri ori creditul de care se bucură grupul într-un scop contrar intereselor acestuia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică în care are interese direct sau indirect;

b) se împrumută, sub orice formă, în alte condiții decât cele expres permise de lege, direct sau printr-o persoană interpusă, de la grupul pe care îl administrează, de la o societate controlată de acesta ori face ca una dintre aceste persoane juridice să îi acorde vreo garanție pentru datorii proprii;

c) încalcă dispozițiile art. 165 alin. (3).

(2) Se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani persoana prevăzută la alin. (1) care încasează sau plătește dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite."

8. Articolul 226 din secțiunea a 10-a a capitolului I din cadrul titlului V al cărții I va avea următorul cuprins:

"

Art. 226. -

Se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă administratorul ori reprezentantul legal al grupului, care:

a) îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea ori la divizarea societății comerciale sau la reducerea capitalului grupului, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;

b) îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului grupului, fără ca membrii să fi fost executați pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără ca aceștia să fi fost scutiți prin hotărârea adunării generale de plata vărsămintelor ulterioare;

c) îndeplinește hotărârile adunării generale referitoare la fuziunea, divizarea, dizolvarea, reorganizarea sau reducerea capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicției stabilite de acesta, în cazul în care față de societatea comercială s-a început urmărirea penală."

9. Articolul 228 va avea următorul cuprins:

"

Art. 228. -

Se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă fondatorul, administratorul ori cenzorul care își exercită funcțiile sau însărcinările cu încălcarea dispozițiilor art. 120 alin. (3) și (4) referitoare la incompatibilitate."

10. Articolul 231 din secțiunea a 10-a a capitolului I din cadrul titlului V al cărții I se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 123 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 124 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 125 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 126 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 127 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 264 "
Art 265 "
Art 128 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 129 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 27 "
Art 130 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 225 "
Art 226 "
Art 228 "
Art 131 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 2 "
Art 3 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
;
se încarcă...