Art 126 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 126. -

Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, literele a) și b) vor avea următorul cuprins:

"

a) grup infracțional organizat - grupul definit la art. 367 alin. (6) din Codul penal; Reviste (1)

b) infracțiune gravă - infracțiunea pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puțin 4 ani, precum și următoarele infracțiuni:

1. supunerea la muncă forțată sau obligatorie, prevăzută la art. 212 din Codul penal;

2. divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută la art. 304 din Codul penal; Reviste (1)

3. ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale, prevăzută la art. 344 din Codul penal; Jurisprudență

4. infracțiuni privind concurența neloială;

5. infracțiuni de corupție, infracțiunile asimilate acestora, precum și infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;

6. infracțiuni privind traficul de droguri;

7. infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

8. infracțiuni privind nerespectarea dispozițiilor privind introducerea în țară de deșeuri și reziduuri;

9. infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;".

2. Articolele 7-10 și 13 se abrogă.

3. În tot cuprinsul legii, trimiterile la art. 7 se vor considera făcute la art. 367 din Codul penal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
ARTICOLUL 143^1 ^
Art 121 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 88 "
Art 133^1 "
Art 122 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 80 "
Art 81 "
Art 123 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 124 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 125 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 126 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 127 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 264 "
Art 265 "
Art 128 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 129 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 27 "
Art 130 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 225 "
Art 226 "
Art 228 "
Reviste:
Modele de incriminare a activității organizațiilor criminale, între armonizare și diversitate
Constituirea unui grup infracțional organizat. Spălarea banilor. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.
;
se încarcă...