Art 110 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 110. -

Legea nr. 546/2002 privind grațierea și procedura acordării grațierii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Grațierea poate fi acordată individual, prin decret al Președintelui României, potrivit art. 94 lit. d) din Constituția României, republicată, sau colectiv, de către Parlament, prin lege organică, conform prevederilor art. 73 alin. (3) lit. i) din Constituția României, republicată."

2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Decretul de grațiere individuală nu poate fi revocat."

3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Cererea de grațiere individuală, împreună cu actele anexate, se adresează Președintelui României și poate fi făcută de:

a) persoana fizică condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia;

b) soțul persoanei fizice condamnate, ascendenții, descendenții, frații, surorile ori copiii acestora, precum și de aceleași rude ale soțului persoanei condamnate;

c) reprezentantul legal sau avocatul persoanei juridice condamnate."

4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Cererea de grațiere conține în mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate și pedeapsa pentru care se solicită grațierea.

(2) La cererea de grațiere formulată în cazul persoanei fizice se anexează, în copie legalizată, hotărârea definitivă de condamnare, certificatul de cazier judiciar și, după caz, acte de stare civilă, certificate medicale, rapoarte de anchetă socială și alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în susținerea cererii sale.

(3) La cererea de grațiere formulată în cazul persoanei juridice se anexează, în copie legalizată, hotărârea definitivă de condamnare, adeverința emisă de organul care a autorizat înființarea persoanei juridice sau care a înregistrat persoana juridică, din care să rezulte antecedentele penale ale acesteia, precum și alte acte pe care solicitantul le consideră necesare în susținerea cererii sale."

5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) În vederea exercitării prerogativei de grațiere, Președintele României poate solicita, atunci când socotește necesar, avize consultative de la Ministerul Justiției, care este obligat să le înainteze în termen de 30 de zile de la data solicitării.

(2) De asemenea, atunci când consideră necesar, Președintele României poate solicita informații cu privire la persoana fizică organelor administrației publice locale, conducătorului locului de detenție, organelor judecătorești și ale parchetelor, organelor de poliție și altor instituții publice, precum și comandantului unității, pentru condamnații militari.

(3) În cazul cererilor de grațiere formulate pentru persoana juridică, Președintele României poate solicita, atunci când socotește necesar, informații de la registrul comerțului, de la autoritățile cu atribuții de control în domeniul fiscal și vamal, de la organul care a autorizat înființarea persoanei juridice sau care a înregistrat persoana juridică, de la organele administrației publice locale, precum și de la orice altă instituție publică."

6. La articolul 8, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) datele de identificare a persoanei condamnate: numele, prenumele, prenumele părinților, data și locul nașterii în cazul persoanei fizice, respectiv denumirea, sediul, codul de înregistrare fiscală, actul prin care s-a aprobat înființarea în cazul persoanei juridice;".

7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Prin decret se pot grația una sau mai multe pedepse.

(2) Grațierea individuală în cazul persoanei fizice se acordă numai pentru pedepse sau măsuri educative privative de libertate.

(3) Nu pot fi grațiate pedepsele deja executate, pedepsele a căror executare nu a început din cauza sustragerii condamnatului de la executare, condamnările cu suspendarea executării pedepsei, precum și pedepsele complementare și cele accesorii aplicate persoanei fizice.

(4) În cazul persoanei juridice pot fi grațiate atât pedeapsa principală, cât și pedepsele complementare prevăzute la art. 139 și 140 din Codul penal.

(5) Grațierea individuală nu are efect asupra laturii civile și asupra măsurilor administrative pronunțate într-o cauză penală."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 102 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 103 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 104 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 105 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 106 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 107 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 108 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 71 "
Art 109 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 96 "
Art 110 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 2 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 9 "
Art 111 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 23 "
Art 24 "
Art 112 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 19 "
;
se încarcă...