Art 100 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale | Lege 187/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale -
Art. 100. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Se interzice abandonul câinilor revendicați ori adoptați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Abandonul constă în lăsarea unui câine revendicat ori adoptat în condițiile prezentei ordonanțe de urgență pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical."

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispozițiilor art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3, 4, art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 și 10, precum și a condițiilor prevăzute în declarația-angajament, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;

b) nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 6 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea dispozițiilor prevăzute art. 13 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

(2) În cazul aplicării contravenției prevăzute la alin. (1) lit. c), se poate dispune, ca sancțiune contravențională complementară, interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 3 ani."

3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și b) se fac de inspectorii poliției sanitare veterinare, iar cea a contravenției prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) se face de către angajații serviciilor de specialitate din cadrul primăriilor, de către organele poliției locale ori inspectorii poliției sanitare veterinare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 187/2012:
Art 93 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 15 "
Art 94 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 2 "
Art 20 "
Art 95 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 96 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 97 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 98 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 99 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 100 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 13 "
Art 14 "
Art 15 "
Art 101 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 41 "
Art 102 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 103 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 104 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 105 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
Art 106 Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții penale
;
se încarcă...