Ministerul Mediului și Pădurilor

Ordinul nr. 3701/2012 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.450/2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 noiembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu nr. 264.922 din 10 octombrie 2012 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.450/2010,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor,

ministrul mediului și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ghidul de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.450/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Solicitantul are obligația, sub sancțiunea pierderii finanțării, de a se prezenta la Autoritate în termen de 30 de zile de la primirea invitației în vederea semnării contractului de finanțare."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului și pădurilor,
Rovana Plumb

București, 23 octombrie 2012.

Nr. 3.701.

;
se încarcă...